Política de protecció de dades personals

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Instagram, LinkedIn, Pinterest, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, podeu consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les vostres dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades per Arquitectura d'interiors Alba SL, amb domicili social Avinguda Francesc Macià 16, 25580 Esterri d'Àneu CIF B25553082, Correu electrònic marta@recreat.cat

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a Arquitectura d'interiors Alba SL i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podreu contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: albamestre@yahoo.es

Quines Dades Personals es recullen i finalitat de les mateixes?

Detallem, les dades personals que gestionem, així com les seves finalitats.

 • Formulari de contacte:
  • Correu electrònic
  • Telèfon (opcional)
  • Contestar a la vostra pregunta, legitimada en la vostra petició prèvia.

El vostre consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Arquitectura d'interiors Alba SL utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

Informació que recollim de les vostres visites als nostres webs

Pel simple fet de navegar per la nostra web, recollim estadístiques globals anònimes.

Aquesta informació la utilitzem per millorar la informació i optimitzar l'experiència de l'usuari de manera contínua i l'obtenim mitjançant les galetes que es desen en els vostres navegadors.

Per a més informació, consulteu la política de galetes.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals.

 1. En compliment d'una relació contractual.
 2. Quan ens doneu el vostre consentiment.
 3. Per interès legítim de Arquitectura d'interiors Alba SL per mostrar serveis, productes i iniciatives que us puguin interessar.
 4. Compliment d'obligacions imposades per llei.

Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: albamestre@yahoo.es

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

Arquitectura d'interiors Alba SL adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Arquitectura d'interiors Alba SL guarda les vostres Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les vostres dades?

Arquitectura d'interiors Alba SL només cedirà les vostres dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

Arquitectura d'interiors Alba SL assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l'empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 • Accés: Podreu consultar les dades personals gestionades per nosaltres
 • Rectificació: Podreu modificar les vostres dades quan no siguin correctes
 • Supressió: Podreu demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
 • Oposició: Podreu demanar que no es tractin les vostres dades de caràcter personal
 • Limitació del tractament: Es pot sol·licitar la limitació quan:
  • Es comprova la impugnació a l'exactitud de les vostres dades
  • Quan no necessitem tractar les vostres dades, però les necessiteu per l’exercici o defensa de reclamacions
 • Portabilitat: Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça albamestre@yahoo.es

Si voleu, podreu presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per exercitar els vostres drets, acompanyeu la vostra sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar. L'exercici dels vostres drets és gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de Arquitectura d'interiors Alba SL i, per tant, la informació que hi publiqueu serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa Arquitectura d'interiors Alba SL.

En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L'usuari s'ha de comprometre a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

Arquitectura d'interiors Alba SL no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

Arquitectura d'interiors Alba SL es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Recomanacions als usuaris i usuàries:

 • Reviseu i llegiu les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.
 • No publiqueu informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.
 • No oferiu dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

Les xarxes socials gestionades per Arquitectura d'interiors Alba SL són:

 • Instagram: https://www.instagram.com/arquengin
 • Pinterest: https://www.pinterest.com/arquengin
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/arquengin

Avinguda Francesc Macià 16
25580 Esterri d'Àneu


Arquengin 2024

Avís legal
Política de protecció de dades

DISSENY: Recreant